lørdag 7. mars 2009

TV Norge fortsetter å sende Hundehviskeren med Cesar Millan


Til tross for flere henvendelser fra hundeeire rundt i landet fortsetter Cesar Millan på TV Norge. Det er tydelig at det er pengene som teller. Er det underholdende og det trekker seere så er det OK å la hunder lide og bli mishandlet. Money Talks.

Siden Randi Helene Tillung og jeg tok for oss Hundehviskeren for snart et år siden har det egentlig vært ralativt stille. Et og annet bluss her og der, men ikke den helt store stormen.

Tilhengere av Cesar Millan mener han er flink til å jobbe med menneskene ved å forteller de at de må aktivisere hundene sine. Det tror jeg nok de fleste hundetrenere og atferdskonsulenter også ville ha påpekt, så det er ikke noe unikt i det.

Det som er gledelig er at det har kommet dokumetasjon på at hans metoder fører til en forværring og ikke er veien å gå.
Forskere ved University og Pennsylvania har sett på hvordan det å gå inn i en konfrontasjon med hunden påvirker atferden til hunden. Den blir værre. Ved konfrontasjon så de bl.a. på det å legge hunden i bakken. I denne forskningsartikkelen blir Cesar Millan brukt som et eksempel på hvordan men ikke skal gjøre ting nettop fordi han representerer den type hundetrener som går inn i konfrontasjon med hunden.'

Cesar Millan hevder også hardnakket at alt handler om dominans. Ovennevte artikkel slår også hardt ned på bruk av dominansteori som forklaringsmodell på atferdsproblemer og også ved bruk av den i atferdsmodifisering.

Her følger noen interresante artikler vedr dominansteori, atferdsproblemer og atferdsmodifisering

torsdag 5. mars 2009

Hundeavl og dyrevelferd

Etter at BBC satt fokus på hundeavl og dyrevelferd i sin dokumentar "Pedegree Dogs Exsposed" har flere engasjert seg og organisasjoner har satt inn tiltak for å bedre på situasjonen.

The Kennel Club satser på helse i større grad i 2009 har endret rasestandarder for å imøtekommet kritikken fra BBC dokumentaren.

I Sverige har Kennelklubben satt inn til tak også. De har bla. skrevet dette:


En exteriördomare ska verka för att bevara hundrasernas typiska särart inom ramen för fastställd rasstandard. Detta får dock aldrig ske på bekostnad av hundars hälsa genom överdrifter av exteriöra särdrag.

RSPCA som bidro i dokumentarprogrammet til BBC har skrevet en omfattende rapport om problemet med raseavl og velferd. De har også laget en side med informasjon og tips til deg som ønsker å kjøpe en rasehund. Her finner du mer informasjon om temaet fra RSPCA

The Universities Federation for Animal Welfare (UFAW) har satt opp et stort seminar på temaet avl og dyrevelferd som de kaller Darwinian selection, selective breeding and the welfare of animals og de har også planer om å etablere en nettside for å bidra til å bedre avlsrelaterte velferdsproblemer hos selskapsdyr.

NKK innfører nye registreringsregler i samsvar med FCI samt at de i forkant av BBC Dokuemtarens visning på NRK la ut informasjon om sitt arbeid for å bedre helse og velferd hos norske hunder.

onsdag 4. mars 2009

Bjeffehalsbånd i hundepensjontat

Jeg ser av Svein Bruvoll har postet det samme innlegget i Avisa Norland mandag 2/3, som han også har postet i min blogg, på Canis.no og på Nettavisen Ditt Dyr


Svein Bruvoll skriver i sitt innlegg:

”Vi har aldri ment at hunder skulle påføres bjeffehalsbånd i dyrepensjonatet, men hvem er vel interresert i sannheten?”


Svein Bruvoll skriver selv i sin søknad til Bodø Kommune at han vil bruke bjeffehalsbånd for å redusere støy. Han skriver også i sin kommentar i min blogg ved å skrive:

”Blant svært mange andre tiltak, kan et seriøst bruk av bjeffehalsbånd være et hjelpemiddel som kan gi god effekt ovenfor mange hunder”


Det jeg hele tiden har hevdet er at bruk av bjeffehalsbånd er forbudt, og da tenker jeg på automatiske bjeffehalsbånd. Svein Bruvoll har nå fått med seg at dette er forbudt.

Samtidig er det i strid med dyrs velferd å sette inne atferdsmodifiserende tiltak slik som bjeffehalsbånd som er ment å påføre en hund et så stort ubehag at den skal slutte å bjeffe. Dette uten at det er kartlagt hvorfor hunden bjeffer.

Han har ikke skrevet noe om hva han ellers vi gjøre for å redusere bjeffingen hos hundene som er oppstallet på hundepensjonatet. Bare at han vil gjøre noe i samarbeid med hundeeier.
Men hva gjør du sammen med hundeeier om hunden kun bjeffer når den er oppstallet på pensjonatet?

  • Er hundeeier informert om at det er planlagt å bruke bjeffehalsbånd på deres hund om den bjeffer?
  • Vet du hvorfor hunden bjeffer?
  • Hvilke tiltak har du planlagt om bjeffehalbåndet fører til en økning i bjeffing eller ikke påvirker bjeffingen i det hele tatt?
  • Hvilke tiltak har du tenkt å sette inn om hunden biter en av de ansatte som følge av bruk av bjeffehalsbånd ?

Det er gjennomført noen studer på hva som kan lønne seg mht støyreduksjon i kennelanlegg. Du kan lese en kort oppsummering av noe av dette her