mandag 19. desember 2011

Kastrering av hunder med atferdsproblemer

Kastrering av hunder er et alt mer og mer aktuelt tema. Og denne uken publiserte forskning.no en artikkel på temaet.
Jeg vil tro veterinærers opplevelse og min opplevelse av hva som er vanlige problemstillinger mht atferd er forskjellig. Men jeg må si det er ytterst sjelden jeg opplever at hunder har atferdsproblemer som skyldes kjønnshormoner ene alene.
Vi må ikke glemme at atferden hos hunder varierer med raser og James Serpell fortalte i et foredrag i 2010 at de kunne se at det var rasevariasjon i hvor stor effekt kastrering hadde på atferden. Så langt er vi ikke kjent med hvorfor det er slik variasjon. Han fortalte også at det var høyere forekomst av aggresjon hos kastrerte hunder enn ukastrerte. Desverre er dette så langt upubliserte data. Men jeg skal følge med å komme med mer informasjon etterhvert.

Hvorhvidt kastrering har effekt på atferd vil også variere med hvor lenge den aktuelle atferden har vært tilstede. Hunden vil gjøre seg erfaringer som fører til at læring etterhvert vil ha større innflytelse på atferd. Desverre ble jeg referert til på forskning.no at dette hadde noe med kjønnsmodningen å gjøre, men det var altså tiden etter at atferdsproblemet oppsto jeg mente.

I den artikkelen på forskning.no beskrev en av veterinærene at hun sydd betydelig flere bittsår her i Norge enn i USA. Hvorfor det er slik vet vi ikke, men det kan være flere forklaringer enn kun kastrering. Jeg inbiller meg også at dette kan være noe som har utviklet de siste 10-15 årene. Mitt inntrykk er at med at kulturen vi har på hund og hundehold her i Norge har endret seg, og spesielt etter innføringen av ny hundelov. Dette kan også være en faktor i tillegg til arvelige faktorer og sosialisering og miljøtrening.

Les også mer om kastrering i min artikkel fra 2010

2 kommentarer:

Gro sa...

Veterinæren hevder ikke at hun hadde blitt bitt betydelig oftere av hund på klinikk i Norge enn i USA: "-Jeg har aldri sydd så mange bittsår på hunder som etter jeg kom tilbake til Norge. Bienek forteller at hun kun så ett tilfelle av hund som hadde bitt en annen hund i løpet av de to årene hun jobbet i USA."

Slik jeg forstår henne oppstår ikke så mye problemer rundt aggresjon om man kastrerer tidlig og FØR hunden har utviklet problematferd. Det er i grunnen også min erfaring. Men enig med deg at det ikke hjelper som løsning på problematferd :-)

Gry Løberg sa...

Hei Gro, ja jeg så jeg var litt rask i vendingen her. Skal rette feilen. I juni 2010 var James Serpell bl.a. på veterinærhøgskolen og foreleste om atferdsproblemer. Han la fram upubliserte data fra c-barq hvor han kunne si at det var en høyere forekomst at atferdsproblemer hos de hundene som var kastrert i forhold til de ukastrerte. Men jeg har enda ikke sett de publisert så det er lit vanskelig å si så mye mer om de.