fredag 9. mars 2012

Pulsmåling hos hund

I den senere tid har pulsmåling sett i sammenheng med atferd og velferd fått noe oppmerksomhet. Mandal Hundesenter har gjennomført en undersøkelse som forteller at pulsen øker om en fremmed person beveger seg direkte mot hunden, og at pulsen går ned om vedkommende går i en bue. De har så langt ikke konkludert med noe enda, muligens fordi forsøkene ikke er ferdig enda.

Men hva er gjort tidligere mht pulsmåling og atferd hos hund? Og hva har de konkludert med?

Artikkelen "Behavioural, saliva cortisol and heart rate responses to different types of stimuli in dogs" fra 1998 konkluderte med at puls ikke nødvendigvis vil være et riktig parameter på hundens reaksjoner på stimulus.
Her ble hundene utsatt for seks ulike stimulus.


  • Stimulus 1 Press: Hunden ble dyttet på skulder og nakke ned mot og ble holdt i denne posisjonen i 20 sekunder.
  • Stimulus 2 Dra:  Et bånd som ble ført under en bom plassert 10 cm over gulvet. Denne var festet i hundens bånd og det ble trukket i båndet i 20 sekunder. Hundens hode og frempart ble tvunget ned mot gulvet.
  • Stimulus 3 Paraply: Mens hunden var i et bur ble det rettet en paraply mot hunden som ble åpnet. Dette ble gjentatt tre ganger i løpet av 30 sekunder.
  • Stimulus 4 Pose: En bærepose fylt med papir ble sluppet ned fra taket.
  • Stimulus 5 Lyd: En lyd med intensitet på 110–120 dB og med en varighet på 1-2 sekunder ble presentert for hunden tre ganger i løpet av 30 sekunder.
  • Stimulus 6 Strøm: Hunden ble gitt tre elektriske støt på 1-2 sekunder i løpet av 30 sekunder.

Hundene ble filmet i 30 minutter før, gjennom og 30 minutter etter hvert stimulus.  Det ble kartlagt en rekke atferder, kortisol fra spytt og puls ble også målt.
De konkluderer med:
"Correlations between behavioural and physiological stress parameters were not significant. From the present results, we conclude that in dogs a very low posture may indicate intense acute stress since dogs show a very low posture concomitant with saliva cortisol responses. Dogs may typically show increased restlessness, oral behaviours, yawning, open mouth and a moderate lowering of the posture when they experienced moderate stress in a social setting. The nonspecific character of canine heart rate responses complicates its interpretation with regard to acute stress."

I artikkelen "Heart rate and behavioural responses of dogs in the Ainsworth’s Strange Situation: A pilot study" fra 2005, bruker de en test for å se hvordan hundens puls og atferd endret seg ved separasjon fra eier.  De konkluderer med  at:
"In summary, our findings show that brief separations from the owners and interactions with a stranger induce clear changes in both behaviour and heart rate in adult dogs and that these changes, especially those at the behavioural level, indicate emotional stress."
Igjen blir atferd vektlagt mer enn selve pulsen til hunden.

Artikkelen Behavioural correlation of heart rate changes in family dogs av Maros, Dóka og Miklósi fra 2008 konkluderer med:
"These results show that body position affected HR significantly in dogs. Further it seems that HRV could be a good indicator of the dog’s attentive state. Thus in future studies both the physical and cognitive factors should be given more attention when HR or HRV is investigated as a dependent variable."

Det er gjort en rekke undersøkelser mht stress og atferd hund hund. Slik jeg har forstått disse tre undersøkelsene er at puls bør ses i sammenheng med andre måleparametre.

Ingen kommentarer: