fredag 9. mars 2012

Hundens velferd i hundeavl

For en tid tilbake publiserte jeg "Velferd i hundeavlen" her i bloggen, som en følge av at Veterinærstudentene hadde arrangert et debattmøte med tittelen "Veterinærens rolle i hundeavlen". Det kom frem mange gode poeng under debattmøtet.

Denne uken kunne vi lese at The Kennel Club har engasjert veterinær som skal se på helsen til hundene som nærmer seg BIG. The Kennel Club skriver først at  Bulldog og Pekingneser er ute av konkurransen, dagen etter ser vi at også Clumber Spaniel er ute. Men har NKK de samme planene?

Jeg kan se av NKKs tiltaksplan 2012-2014 at det bl.a. skal kartlegges hundens levealder og dødsårsak.
NKK ønsker å øke fokus på funksjonell helse i eksteriørbedønningen gjennom revisjon av dommerelevkompendier, anatomikompendier og resespesifikke dommeranvisninger.
Videre skriver NKK:
 "Klubbene for i oppdrag å utarbeide en beskrivelse av rasens helsetilstand, avslsstratigi og handlingsplan etter modell av SKKs RAS." 
Dette krever mye ressurser og det er her NKK skal bruke den nye avlskonsulenten sin.

Vi håper det kommer mye godt ut av arbeidet til NKK, og håper resultater av arbeidet vil komme hundene og hundeeierne til gode i løpet av rimelig tid.


Ingen kommentarer: